Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

I група Пчеличка

 

В кошера долита с бързите крила.
Слага в медна пита слънцето в меда.
Познахте ли деца,
кой дава този скъпоценен дар?
Пчеличка работлива
избрахте си за ваш другар.

                      Bee And Flower Gif - (400x400) Png Clipart Download

УЧИТЕЛИ:

  • ДИАНА МАРИНЧЕВА - старши учител 
  • ТЕОДОРА ЧАНЕВА - учител

ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ:

  • РАДКА КРЪСТЕВА