Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Обучение

Детска градина "Звездица Зорница" е методичен център на издателство "Изкуства". В групите на детската градина се работи с помагалата на програмни системи "Аз съм в детска градина" и "Аз ще бъда ученик". Предложените програмни системи са съобразени с одобрените учебни програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. Всички педагози са преминали обучение за работа с интерактивна дъска и интерактивна играчка.Децата от ПГ6 годишни се обучават с таблети.

 

Предложените помагала отговарят на съвременните педагогически тенденции и образователни страгегии, изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към нова среда. Спомагат за реализирането на ефективен образователно-възпитателен процес в детската градина при интегриране на съвременни технологични средства и дидактични материали. Доминира идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива.

 

Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

 

Допълнителни дейности

  1. Английски език - ръководител Петкова
  2. Модерни танци - ръководител Мартина Вълчева
  3. Клуб "Православни християнски ценности и традиции" - ръководител Камелия Данева
  4. Футболна академия "Бургас спорт" - Треньори Мирослав Косев и Георги Тузаков
  5. Курс "Вълшебни емоции" - ръководител Дима Желязкова психолог