Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

II група Светулка

 

Светне там, след миг е тука
после чезне без следа.
Улових я!
На челото ми сега блещука
като мъничка звезда.
Сетихте ли се деца,
че Светулката е тя?

 

 

 

Светулка във фейсбук

УЧИТЕЛКИ:

  • ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА - учител
  • ДОРА КИСЬОВА – учител

ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ:

  • ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА